سامانه نظارت بر آموزش مجازی

درخواست برگزاری کلاس در دانشگاه

استاد گرامی چنانچه متقاضی برگزاری کلاس مجازی در محل دانشگاه می باشید فرم زیر را پر نمایید

حروف داخل تصویر را وارد نمایید