سامانه نظارت بر آموزش مجازی

ثبت برگزاری کلاس

استاد گرامی لطفا پس از برگزاری کلاس با پر کردن فرم زیر گزارش برگزاری را برای دانشگاه ارسال نمایید

حروف داخل تصویر را وارد نمایید