سامانه نظارت بر آموزش مجازی

نظرسنجی

از اساتید گرامی درخواست می گردد با شرکت در نظرسنجی دانشگاه را در برگزاری هرچه بهتر کلاس های آموزشی همراهی نمایند
(اختیاری)                                               

                                               
                                               
حروف داخل تصویر را وارد نمایید